Hurda ve Atık Toplayıcılarına Valilikten Genelge

Malatya ili genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla

PAYLAŞ
Malatya Derin Haber - Editör

          Malatya ili genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması,
tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci ve 66’ncı maddeleri kapsamında aşağıdaki tedbir ve kararların alınması uygun görülmüştür. 

          1­ Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunacak şahıslar İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerine başvurarak gerekli izni alacaklar, Zabıta Müdürlükleri tarafından izin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ile paylaşılacaktır.

        2-­ Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar faaliyetlerini izin aldıkları ilçe sınırları dahilinde yürütebileceklerdir.

       3-­ İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından, hurda ve atık toplama izni verilen şahıslara, ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü sağlayacak tek tip ve renkte reflektörlü yelek verilecek, yeleklerin ön ve arka kısmında İlçenin adı ile numara bulunacak, bu bilgiler izin verilecek kişilerle ilgili olarak Belediyelerce kayıt altına alınacaktır. 

       4-­ Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar, izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklarıdır.

      5­- Yaka kartları ve yelekler, adına düzenlendikleri kişiler dışında başkaları tarafından
kullanılamayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır.

      6-­ Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar 08.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

      7-­ Ağır hasarlı binalara girmek ve yaklaşmak, AFAD veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlünden izin belgesi bulunanlar ve görevlendirilenler haricinde yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 171’inci maddesi ve diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem tesis edilecektir. 

      8-­ Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar çöp konteynırları içerisinden malzeme toplamak amacı ile çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır. 

      9­- Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 48 saat içerisinde ilgili Belediye Zabıta Müdürlüklerine bildirilecektir.

      10-­ Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun hurda ve atık toplama faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir. 

         Malatya İli Mülki Sınırları dahilinde İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları,
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Belediye Zabıta Müdürlükleri tarafından bu genelge hükümlerine uyulup uyulmadığına dair gerekli denetim ve kontroller yapılacak, genelgeye aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

          İlimizde kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasını temin amacıyla, alınan bu tedbirlerin titizlikle
Uygulanması hususunda Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ersin YAZICI
       Vali 

 

Bülten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN