İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

İşsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 2022 yılı 3. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı.

PAYLAŞ
Malatya Derin Haber - Editör

       İşsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 2022 yılı 3. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. 
 
        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Şahin’in yanı sıra, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı.

        Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan iş gücü ve istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşıldı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce toplantıda yapılan sunumda;

KAYITLI İŞARAYANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

        Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2022 yılı Haziran sonu itibarı ile 47.202 kişidir. Bu sayının içerisinde sigortalı bir işte çalışmasına rağmen daha iyi şartlarda is arayanlar kayıtlarını güncel tutmaları nedeniyle iş arayan sayılarının içerisinde yer almaktadır.İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %38’i Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunlarından oluşurken, bu kişileri %29 ile ilköğretim, %26 ileyükseköğretim mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞ ARAYAN SAYILARI

        Kurumumuza kayıtlı iş arayanların %97,79’u normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %1,91iken, eski hükümlülerin oranı %0,30’dur.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ ARAYANLAR

        Kurumumuzakayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 16.033 kişi olup, toplam işsizler içindeki oranı %33,96’dır.  Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %16,13 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %11,12 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %11,84 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %9,31 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

        2022 yılı ilk altı aylık dönemde İl Müdürlüğümüze özel sektörden 12.367 kişilik iş ilanı sistemimizde yayınlanmıştır. Açılan bu ilanlar sonucu 8.973 kişi işbaşı yapmıştır. İşverenlerimizin beklentileri doğrultusunda yeterli mesleki ve teknik bilgiye sahip, istenilen eğitim durumu ve mesleki becerilere haiz iş arayanların kayıtlarımızda bulunamaması nedeniyle 3.394 açık iş ilanımız karşılanmadan kapanmıştır. Karşılanamayan bu işgücü talepleri mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarımızla karşılama yoluna gidilmiştir. Ayrıca Kamu sektöründe 60 kişi işe yerleştirilmiş olup, toplam 9.033 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğubelirtilmiştir.

       Ayrıca toplantıdaİlimizde düzenlenecek işgücü yetiştirme kursları, mesleki eğitim programları, istihdamın korunmasına yönelik çalışanların sertifika programları, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ile ilgili konular görüşüldü.

Bülten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN