Uçkun: DEVA İktidarında Madencilikte Atılacak Adımlar

DEVA Partisi Yeşilyurt - Malatya ilçe Ekonomi ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanı Şükrü Uçkun DEVA Partisinin Maden Eylem Planını açıkladı.

PAYLAŞ
Malatya Derin Haber - Editör

Şükrü Uçkun yayınladığı yazılı basın bülteni şöyle; Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde ilk 90 günde ve 360 günde atacağımız adımları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Hiç kuşkusuz madencilik alanında gerek kurumsal gerekse insani ve çevresel açılardan çözüme kavuşturulması zaruri hale gelmiş çok sayıda sorun var.  Bugün sizlerle ülkemizin kanayan yaralarından biri olan Madencilik sektöründe atacağımız adımları özetleyen bir çalışmayı paylaşmak istiyorum.  Çalışmamız ektedir. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakının iktidara gelmesi ile Deva kadroları ve planları mutabakata varılan ölçüde uygulamaya konulacaktır.

DEVA İKTİDARINDA MADENCİLİKTE ATILACAK ADIMLAR

Doğanın dengesini bozmadan yaşanılabilir bir dünya için Madencilik yapacağız. 

Madencilik ülkemizin acı ve kahır dolu tarihinin bilincindeyiz. Yaşadığımız yüzyılda yaşanan facialarda madencilerimizin hayatını kaybetmesine, bu faaliyetlerde çevrenin tahrip edilmesine tahammülümüz yok. O nedenle iş güvenliği ve işçi sağlığını hiçe sayan tedbirsizliğe ve çevrenin tehdit edilmesine sıfır tolerans göstererek iktidara geleceğiz. 

Biz, binlerce madencisini yerin dibinden çıkarıp toprağın altına gömen bir ülkenin yurttaşıyız.

DEVA Partisi olarak eylem planımızda maden varlıklarımızın en doğru şekilde işlenmesi için bir dizi yol haritasını çizdik.

Türkiye’de DEVA Partisi olarak iktidara gelir gelmez madencilik alanında ilk atacağımız adımlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 
-İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre duyarlılığını ön planda tutarak ‘Sorumlu Madencilik İlkeleri’ni’ belirleyeceğiz.
“Önce İnsan, Önce Çevre” duyarlılığını ön planda tutularak sektörün tüm paydaşları ile beraber “Sorumlu Madencilik İlkeleri” belirlenecek, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile maden kaynaklarının değerlendirilmesi arasında uluslararası normlarda bir uyum sağlayacağız.  

-3213 Sayılı Maden Kanunu’nu yeni baştan yazacağız.
1985’ten bu yana yapılan 23 değişiklikle yamalı bohçaya dönen 3213 Sayılı Maden Kanunu’nu yeni baştan kaleme alacağız.

-Maden işletmelerindeki Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerin (YTK), Daimî Nezaretçilerin ve İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki bağımsızlığını ve iş güvencesini yasal teminat altına alacağız.
Daimî nezaretçi ve İSG uzmanı pozisyonlarının net çizgilerle birbirinden ayıracağız. Ayrıca, gerek daimî nezaretçi ve/ veya gerek iş güvenliği uzmanlarının serbestçe ve korkusuzca çalışabilmelerinin önünü açacağız ve ücretlerinin işverenler tarafında ödenmeyecektir.

-Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik temsilcisi mühendis, daimî nezaretçi ve/veya İSG uzmanlarının iş güvencesini ve bağımsızlığını maliyeti işverenlerce karşılanacak bir fondan dağıtarak sağlayacağız.
Daimî nezaretçi eğitimlerinin MAPEG tarafından taşeron firmalara yaptırılmasına son vereceğiz ve Daimî nezaretçi eğitimi meslek odaları tarafından verilmesinin sağlayacağız.

Madencilik sektörü başta olmak üzere İSG uzmanlığında branşlaşmaya gidilmesi konusunu gündeme alıp iş güvenliği uzmanlarının branşlarına çok yakın olan alanlarda görev yapması sağlaaycağız.

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü(MAPEG) kadrosunu güçlendireceğiz.
Sektördeki üretim baskısı sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.
-İşletme Güvenliği Sigortasını kapalı ve/ veya yüksek riskli işletmelerde zorunlu hale getireceğiz.
-Mevcut Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının 3. göz olarak ayrıca etkin bir denetim unsuru olmasını sağlayacağız.
-Madenciliğe Kapalı Alanları belirleyeceğiz.
-Madencilik faaliyetleriyle bozulan arazilerin rehabilitasyonunu güvence altına alacağız.
-Türkiye’nin sahip olduğu maden ve metal envanterinin tespitine hız vereceğiz, sektörün milli gelirdeki payını arttıracağız.

Yatırım ortamını iyileştirilerek ülkemizde buluculuk faaliyetlerine ve katma değerli proseslere dayalı tesislerin kurulmasına hız vereceğiz.

Özel şirketlerin uluslararası ortaklarıyla beraber Türkiye’de AR-GE ve diğer konularda ortak çalışmasını teşvik edeceğiz.
-Maden arama faaliyetlerini ve ithal ikamesi yapacak üretim tesislerini teşvik edeceğiz.
Sektörün gelişimi için öncelik olarak arama faaliyetlerinin teşvik edilmesine önem vereceğiz. Özel şirketlerin uluslararası ortaklarıyla beraber Türkiye içinde AR-GE ve diğer konularda ortak çalışmasını teşvik edeceğiz.

-Orta-Küçük Ölçekli Rezervlerin İşletilmesinde Çevre ve İSG dışındaki yükümlülükleri hafifleteceğiz.
Çevre ve İSG dışındaki yükümlülükleri küçük ve orta ölçekteki maden rezervlerinin işletilmesinde esneteceğiz. 

-TENMAK’ı kuruluş amacına uygun faaliyet düzeyine taşıyacağız.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nu kuruluş hedefleri ile birlikte görev ve sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirecek şekilde vasıflı teknik ve idari kadro ile takviye edip etkin organizasyonel yapıya kavuşturacağız.

-Madencilik izin süreçlerini öngörülebilir yapacağız ve tüm süreçleri şeffaflaştıracağız.
Devlet nezdinde ruhsat süreçlerini yöneten sadece MAPEG tarafından yürütülmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan iş ve işlemlerin koordine edilmesi önünü açacağız. 
-Yatırımcı için elzem olan Ruhsat Güvencesini sağlayacağız.
Maden Kanunu, Madencilik Faaliyetlerinde Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuatta ruhsat iptaline ilişkin hükümleri yeniden inceleyerek, ruhsat iptalleri yerine mümkün olduğu nispette idari para cezası ve benzeri hükümler getireceğiz.

-Ruhsat Bedeli ve Devlet Hakkını yatırımları caydırmayacak seviyelerde belirleyeceğiz.
Maden Kanunu’na göre ruhsat bedeli altında talep edilen rakamlar ve yine yanında istihraç edilen madenlerden alınan Devlet Hakkı bedellerinin sektörün üstüne ciddi bir yük azaltacağız.

Devlet Hakkı ödemelerini yatırım projesinin karakterine ve önemine binaen belirli süreler için almayacağız.

-Maden Orman İzin Bedellerini uluslararası normlara uygun hale getireceğiz.
Orman bölgelerinde izin verilen maden sahalarının izin verilen alanların dışına çıkmaması ve çevre kurallarına uyulması konusunda sıkı denetimler ve otokontrol mekanizmaları ile tam uygunluk sağlayacağız.

-Tarımla madenciliğin eş zamanlı yapılabileceği projeleri destekleyeceğiz.

-Madenciliğe dayalı sanayimizi stratejik sektörler arasında hak ettiği yere getireceğiz.

-Kamu öncülüğünde Metal Borsası kurarak yerli üretim endüstri metallerinin, değerli metallerin ve nadir metallerin dünya pazarlarında değerlendirilmesini sağlayacağız.
Ülkemizin zengin maden, mineral ve emtia varlıklarının uluslararası rayiç fiyatlardan dünya piyasalarına arz edilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla Yeni İstanbul Metal Borsası’nı kuracağız ve dünyadaki benzer borsalar ile entegre olmasını sağlayacağız.

-Metal rafinerilerine dayalı sanayi geliştireceğiz.

-MTA’nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesinin önünü açacağız.

DEVA Partisi olarak bizler her daim halkımızın dertlerine DEVA olmaya, tüm sıkıntılarını ve bu sıkıntıların çözümlerini dile getirmeye devam edeceğiz. DEVA Partisi iktidara gelir gelmez maden eylem planlarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Malatya halkına saygılarımızla arz ediyoruz.

DEVA Partisi 
Yeşilyurt/Malatya ilçe Ekonomi ve 
Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanı

Şükrü UÇKUN
 

Bülten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN