Karakuş'tan Uyarı' Psikolojisi Bozulan Halk Sizden Kalıcı Önlemler İstiyor'

Malatyalı Siyasetçi Ali Karakuş bir yazılı açıklama yaparak, Malatya'nın sahipsizliğine vurgu yaptı.

PAYLAŞ
Malatya Derin Haber - Mustafa İZCİ

           Malatyalı Siyasetçi Ali Karakuş bir yazılı açıklama yaparak, Malatya’nın sahipsizliğine vurgu yaptı.

          Karakuş açıklamasında, “Günden güne eriyen Malatya’da bir kez daha anladık ki, sahipsizliğimiz gözler önünde . Vatandaş tedirgin. Parklarda, yollarda aileleri ve çocukları ile birlikte kalmakta. Deprem Malatya’yı bırakmadığı gibi, sahipsizliğimizde her geçen gün su yüzüne çıkmakta. “ dedi.

         Son günlerde Malatya’da meydan gelen depremlerle ilgili  Ali Karakuş açıklamasında; “ Her yöneticinin ağzından çıkan söz aynı. Evlere girmeyin. Bu insanların başka kalacak yerleri yoksa, nereye gidecekler. Hariçten gazel okumak kolay. Yönetici olarak olarak, vatandaşlara evlere girmeyin diyeceğinize bir zahmet vatandaşlara kalacak yer temini konusunda yardımcı olun.” Şeklinde tepkilerini dile getirdi.

         Beşiğe dönen Malatya’da, dünü ve bugünü darmadağın, yarını meçhul olan halk samimi bir gayret, inandırıcı bir duruş, can simidi olacak umut aramakta. Vatandaş biçare. Vatandaş şaşkın. Vatandaş tek çareyi kaçmakta bulmakta diyen Karakuş, “ 3 gün içerisinde Malatya’dan ayrılanların sayısını açıklayın. 6-7 ay sonra kapısı çalınacak bu halk çok şey istemiyor sizden. Vatandaş huzur istiyor. Psikolojisi bozulan halk sizden kalıcı önlemler istiyor. Sonra gün geldiğinde geç kalınmış olmasın..” ifadelerini kullandı.

Karakuş Malatya’da ivedi olarak sıraladığı maddelerin şehrin yöneticileri tarafından hayata geçirilmesini istedi. 

Karakuş’un Malatya için ivedi maddeleri

1 -Acilen Malatya için özel afet bölgesi ilan edilmeli ve afet yasası yenilenmeli, afad bölgesine ait mağduriyet giderici yasal düzenlemeler yapılmalı ve vekillerimiz bu konuda ciddi çalışma yapıp meclise sunmalı.

2- Tarihi süreçte böyle ağır bir afad ile karşılaşmadığımız için ya mevcut yasal mevzuat yetersiz  ya uygulamalar yetersiz ya da  yereldeki yöneticiler yetersiz, neticede aksaklılar zinciri halka halka büyüyor.

3-Yerel yöneticiler tek veya iki katlı yerleşim alanları oluşturmalı ve imar, alt ve üst yapı problemlerini çözmeli ve olumlu inisiyatif almalı.

4- Malatya'nın güneydoğu ve güneybatı ekseninde Beydağları eteklerini Mamurek, Özümlü, Çamurlu, Akoğuz kışlası ve Merkez Beydağı mah.'sine kadar olan bölgeleri yeni rezerv alanı olarak ilan edilmeli.

5- Mevcut Mera ve  Hazine yasası yumuşatılmalı ve taşrada yaşayanların istifadesine sonulmalı.

6- Taşrada yapılacak iki katlı konutların arsa- temini imar ve inşaat kontrol'leri yerel yönetimin sorumluluğunda olmalı ve tüm harçlardan muaf olmalı.

7- Bu afet döneminde taşrada yapılan konutlara yerel tarafından cezai müeyyide değil sağlıklı yapı inşası için öncülük ve danışmanlık yapmalı.

8-Bu saatten sonra yerel yöneticiler cilalama, lüks ve  gereksiz harcamalardan kaçınmalı.

9- Kış gelmeden yarısı göçebe, muhacir ve konteyner yaşayan insanlarımızın mağduriyetine çare olunmalı, barınma problemi ivedilikle çözülmeli ve 6 şubat'taki fırtınalı günler ve mağduriyetler unutulmamalı.

10- Çok hızlı bir şekilde kış gelmeden köy evleri inşaa edilmeli ve köy evleri inşaa edildikten sonra köylerde yıkım yapılmalı inşaadan önceki yıkımlar ikinci bir mağduriyet'te yol açmamalı.

11- Deprem fırtınalarının yaşandığı bölgemizde ve  özelde yedi pınar ve sulak zemin üzerinde kurulu Malatya'nın yeniden inşaasında  yaşadıklarımızdan ders çıkarılmalı ve sağlıklı bir kent planlaması yapılmalı.

12- ilimizin içme su giderini tek kaynakta sağlayan ve mevcut problem için arıtma sistemi ivedilikle kurulmalı, mevcut akar suyumuz içilebilecek hale getirilmeli.

13- Fay hattından uzak bölgelerde yeniden yerleşim planı yapılmalı.

    Bu gidişle ve kaplumbağa yürüyüşü ile hedef noktaya belki varırız ama geride birçok mağduriyet bırakarak..."yer altından ve yer üstünden gelen ve gelebilecek olan "Afad bela ve musibetlerden beri olmak dileği, temennisi ve duası ile.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN