Malatya'nın 13 ilçesine 6 Bölge Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' da Malatya'nın 13 ilçesi de verilecek teşvik ve desteklerden yararlandırılacak.

PAYLAŞ
Malatya Derin Haber - Kayhan İNCEOĞLU

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlanan “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” da Malatya’nın 13 ilçesi de verilecek teşvik ve desteklerden yararlandırılacak.

BAŞKAN GÜRKAN” EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

       Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya’nın 13 ilçesi ilçesinde yapılacak olan yatırımlar ve cazibe merkezi programı nedeniyle Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Emeği geçenlere teşekkür etti.

       Başkan Gürkan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında”  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle; Malatya’mızın 13 İlçesinde yapılacak yatırımlar Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 6. Bölge desteklerinden faydalanacaktır.  

           Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

         Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılacak olan yatırımların yararlandırılacağı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda yapılan değişiklikler şu şekilde:

         MADDE 1-2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         "(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. 

        Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece subvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır."

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

        "GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve EK-2'de yer alan ilçelerde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlar, dördüncü fıkrada belirtilen hususlar dikkate alınarak 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karanı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. 

        Ancak, bu madde kapsamında değerlendirilen yatırımlar için faiz veya kår payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla otuzmilyon Türk Lirasını geçemez. Bu Karanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, bu fıkrada belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kâr payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan;

 a) Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar,

 b) Yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar, bu madde kapsamında değerlendirilir.

 (3) Bu madde kapsamında, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde desteklenen yatırımlar, US-97 Kodu: 15-37 olan yatırım konuları için anılan Kararın EK-4'ünde yer alan hükümler dikkate alınmaksızın değerlendirilir. Ancak, söz konusu ekin I/B bölümünün (7) numaralı sırasında belirtilen yatırım konularında sadece depremden zarar gören yatırım unsurlarının yenilenmesine yönelik yatırımlar ile aynı ekin II/B bölümünün (2) numaralı sırasındaki yatırımlar bu sırada belirtilen şartlara uygun olarak bu madde kapsamında değerlendirilir.

 (4) Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısının;

a) Depremlerle yıkılan veya hasar nedeniyle sonrasında yıkılmasına karar verilen tesislerde tamamı ilave istihdam,

b) Ağır hasarlı tesislerde yüzde yirmi beşi mevcut istihdam, yüzde yetmiş beşi ilave istihdam, c) Orta hasarlı tesislerde yüzde ellisi mevcut istihdam, yüzde ellisi ilave istihdam,

ç) Az hasarlı tesislerde yüzde yetmiş beşi mevcut istihdam, yüzde yirmi beşi ilave istihdam,

d) Hasarsız tesislerde yüzde doksanı mevcut istihdam, yüzde onu ilave istihdam, kabul edilerek uygulanır. Orta hasar, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı yüzde ikiyüzü geçemez. Bu fıkra kapsamında hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınır. Hasarsız tesisler, yatırımcı tarafından ilgili sigorta şirketinden veya Bakanlık il müdürlüklerinden makine ve teçhizat hasarına ilişkin rapor temin edilmesi halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

 (5) 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci madde hükümleri ve 8 inci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri bu madde kapsamında uygulanmaz.

(6) 11/3/2023 tarihli ve 134 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi uyarınca, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılan yatırım teşvik belgesi başvuruları ile bu süre içinde talep edilmesi halinde yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için bu kararın Komite ile ilgili hükümleri aranmaz."
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN