Türk Ocaklarından Önemli Çağrı' Acil ve Köklü Çözüm Şart'

Türk Ocakları Genel Merkezi yayınladığı yazılı Basın açıklamasıyla Sığınmacı ve Göçmen sorununun tehlikelerine ve ileride yaşanacak sıkıntılara dikkat çekti.

PAYLAŞ
Malatya Derin Haber - Kayhan İNCEOĞLU

       Türk Ocakları Genel Merkezi yayınladığı yazılı Basın açıklamasıyla Sığınmacı ve Göçmen sorununun tehlikelerine ve ileride yaşanacak sıkıntılara dikkat çekti.

        Türk Ocakları Genel Merkezi yaptığı” Acil ve Köklü Çözüm Şart” başlıklı açıklamasında;”  Türkiye, taşıyamayacağı bir sığınmacı ve göçmen meselesi ile karşı karşıyadır. Mesele, giderek çözülemeyecek bir hâl almaktadır. İleride çok vahim sonuçlarla karşılaşmamak için bir an önce köklü bir çözüm şarttır.

         Sığınmacı ve göçmenler meselesinin insan boyutunda yaşanan acıklı olayları kötüye kullananlar gayet iyi biliyorlar ki, Birleşmiş Milletlerin de açıkladığı gibi en çok göçmen ve sığınmacı Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye, dünyanın en zengin ve büyük ülkesi mi? Biz, neden bu kadar büyük bir yükü taşımak zorundayız?

        Son on yıl içinde nüfusun yüzde 10-15'i kadar yabancı insanın ülkemize gelişi, ekonomiden asayişe kadar pek çok ciddi meselenin en önemli sebeplerinden biridir. Eğitimden istihdama, sağlıktan konuta kadar pek çok meselemiz de bu yükün altında olumsuz etkilenmektedir. Güvenlik güçlerinin son dönemde düzensiz, kaçak göçmenlere yönelik operasyonları olumlu olsa da büyük resmin içinde çok yetersizdir.

         Devletimiz, öncelikle düzensiz göçmen ve sığınmacılar hakkında kesin ve kökten tedbirler almalıdır. Türkiye, Batı'nın sığınmacı engeli değildir. Geri Kabul Anlaşması’ndan vazgeçilmelidir. Suriyeli geçici koruma altındaki sığınmacılardan her fırsatta ülkelerine gidip tekrar Türkiye'ye gelenlerin geçici koruma durumu kaldırılmalıdır. Diğer Suriyeli sığınmacılar için Suriye yönetimiyle eş güdüm içinde bir an önce çözüm bulunmalıdır. 

        Sığınmacı, göçmen ve başka yabancıların kolaylıkla Türk vatandaşı olmasını sağlayan düzenlemeler iptal edilmeli; bu konuda, gelişmiş ülkelerinkilere paralel yeni ölçütler getirilerek bunların tavizsiz bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. 

         Son on yılda verilen vatandaşlıklar gözden geçirilmeli; Türkçe bilmeyen, Türkiye ve Türk tarihi, Türk kültürü hakkında asgari bilgisi olmayanların vatandaşlıkları, hukuki çerçevede yeniden değerlendirilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda bir araştırma komisyonu kurup meseleyi bütün yönleriyle tartışarak çözüm önerilerini Hükümet’e sunmalıdır.

          Tekrar vurgulayalım: Sığınmacılar ve düzensiz göçmenler konusu, Ensar-Muhacir benzetmesiyle veya bu ülkenin göçmenler için sığınak olduğu şeklindeki güzellemelerle değerlendirilecek boyutları çok çok aşmıştır. Bu mesele, resmî kayıtlara göre 3,5 milyonun üzerinde, kaçaklarla birlikte 5-6 milyon kadar Suriyeli sığınmacı ve bir o kadar da başka ülkelerden gelen kayıtlı ve kaçak göçmenin bulunduğu Türkiye'nin, Türk ülkesi olarak beka meselesidir. 

         Acil ve köklü tedbirler alınmadığı takdirde ileride doğacak sonuçların vebali ağır olacaktır. Ey Türk milleti! Titre ve kendine dön!

                                                                                                                           TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN